Teikiamos šios laidojimo paslaugos:

Klientui pageidaujant atvykstame į namus.

 Už paslaugas galima sumokėti vienkartinių pašalpų, pensijų arba asmeninėmis lėšomis.

 
MG Liūdesys - Laidojimo paslaugos