Mirus žmogui užsienyje, mirusiojo artimiesiems kyla daug rūpesčių, kaip parvežti palaikus į Lietuvą, kur ieškoti finansinių lėšų. Deja, nelaimės atveju nei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio šalyje finansinės paramos negali suteikti, todėl neturintiems pakankamai lėšų mirusiojo palaikams parvežti artimiesiems gali kilti netikėtų keblumų.

Jeigu šių problemų negalite išspręsti patys, kreipkitės į mus – kartu bandysime rasti geriausią išeitį: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, suteiksime kitos reikalingos informacijos.

Valstybės paramaUžsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto.

Prašant valstybės finansinės paramos būtinos dvi sąlygos:

  • pirma, parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis;
  • antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę paramą, jei mirusio ar žuvusio asmens šeima arba artimi giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių).

Mirusio ar žuvusio užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, norintiems gauti valstybės finansinę paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas skyriuje),
  • asmens tapatybės dokumentą,
  • mirties liudijimą,
  • dokumentus, įrodančius mirusių ar žuvusių piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas, t. y. sąskaitą faktūrą (ją parūpina palaikus parvežusi laidojimo paslaugas teikianti įmonė),
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių.

MG Liūdesys - VALSTYBĖS PARAMA