Mirus žmogui užsienyje, mirusiojo artimiesiems kyla daug rūpesčių, kaip parvežti palaikus į Lietuvą, kur ieškoti finansinių lėšų. Deja, nelaimės atveju nei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio šalyje finansinės paramos negali suteikti, todėl neturintiems pakankamai lėšų mirusiojo palaikams parvežti artimiesiems gali kilti netikėtų keblumų.

Jeigu šių problemų negalite išspręsti patys, kreipkitės į mus – kartu bandysime rasti geriausią išeitį: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, suteiksime kitos reikalingos informacijos.

Valstybės paramaUžsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą.

Būtinos dvi sąlygos:

  • Pirma, parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis;
  • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę paramą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia, galite sužinoti čia: https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=338).

Mirusio ar žuvusio užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, norintiems gauti valstybės finansinę paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymas.
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Mirusio asmens mirties liudijimas, jeigu mirusio asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
  • Dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas t. y. sąskaitą faktūrą (parūpins mūsų įmonė),
  • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 37 EUR ), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti 2033 EUR.

MG Liūdesys - Valstybės parama