Sunku išgyventi artimojo netektį. Jei nelaimė įvyksta ne Lietuvoje, apima ne tik sielvartas, bet ir kyla papildomų palaikų pervežimo bei dokumentų tvarkymo rūpesčių.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų parvežimu pasirūpina draudimo bendrovė, kuri sutvarko visus būtinus palaikų pervežimo dokumentus ir suderina kitus formalumus.

karstas

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, visa atsakomybė dėl palaikų parvežimo ir paslaugų apmokėjimo rūpesčiai tenka mirusiojo artimiesiems, nes Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų parvežimo ir neteikia laidojimo paslaugų. Tai yra mūsų, laidojimo paslaugų įmonės, kompetencija.

Sunkią netekties valandą nežinote, kur kreiptis ir ką daryti, pasiklystate tarp gausybės biurokratinių formalumų ir nerandate aiškaus atsakymo? Drąsiai skambinkite mums visą parą – kilus bet kokiems palaikų parvežimo iš užsienio ir finansavimo paieškos klausimams pasistengsime, kad skausmingos artimo žmogaus netekties dar labiau neapsunkintų finansinės bėdos.

Esame pasirengę jums padėti – palaikų parvežimo iš užsienio ir gabenimo į jį paslaugos patenka į mūsų bendrovės prioritetinės veiklos sąrašą: sutvarkome visus reikalingus dokumentus, pasirūpiname jų patvirtinimu ir Lietuvoje, ir užsienio šalių ambasadose.

Vadovaudamiesi žmogiškumo principais ir atsižvelgdami į artimųjų netekties kančią bei finansinę padėtį, visada stengiamės, kad mirusysis į gimtąjį kraštą būtų parvežtas greitai ir pigiai. Ilgametė palaikų gabenimo patirtis ir aukštas profesionalumo lygis užtikrina teikiamų paslaugų patikimumą. Esame parvežę palaikus iš Anglijos, Airijos, Škotijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Danijos, Švedijos, Lenkijos, Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Čekijos, Rusijos ir kitų šalių.

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos užsienio valstybės nustatytą tvarką, turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste. Palaikams gabenti būtinas specialus pervežimo reikalavimus atitinkantis karstas. Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus urnoje, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. Norint gauti leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti įvairūs dokumentai: mirties liudijimas, išduotas tos valstybės, kurioje mirė asmuo, institucijos; mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; gydytojo pažyma apie mirties priežastį; mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad palaikai įdėti į specialiai pervežti skirtą dvigubą karstą ir kt.

Mirusiojo artimiesiems šie formalumai sukelia daug painiavos ir papildomų rūpesčių, todėl šiuos reikalus sutinkame sutvarkyti mes. Mūsų pateiktų dokumentų pagrindu Lietuvos atstovybės išduoda specialius leidimus palaikams parvežti specialiame karste. Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos užsienio valstybės nustatytą tvarką. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad visi biurokratiniai procesai vyktų sklandžiai ir veiksmingai.

Norime pabrėžti, kad už velionio parvežimą iš užsienio ar gabenimą į jį nereikia mokėti visos sumos iš anksto. Sudarant sutartį sumokamas tik avansas, o likusią pinigų dalį pagal sutartį galima sumokėti per mėnesį nuo palaikų atvežimo dienos.

MG Liūdesys - Velionio parvežimas iš užsienio