„Kiekvienas iš mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylime.“
/Romainas Rolland'as/

„Žmogus tiek kartų miršta, kiek kartų netenka savo artimųjų.“
/Publilius Syrus/


white_pigeon1Net mažiausi gamtos kūriniai ar smulkiausios materijos dalelės neatsiranda savaime – mūsų neaprėpiamoje Visatoje viskas turi priežastį ir vystosi dėsningai. Gyvenimas turi pradžią ir pabaigą. Žmogus yra mirtingas, todėl sunkią išsiskyrimo valandą tenka susimąstyti, kur kreiptis pagalbos, palydint į paskutinę kelionę savo artimąjį ar bičiulį.

Laidojimo paslaugos – ypatingas atsisveikinimo su mirusiuoju momentas. Mūsų užduotis – suteikti visas reikalingas ritualines paslaugas, padėti jums liūdesio valandą, netekus artimo žmogaus.

hands_of_god_and_adam-4001UAB „MG Family group“ laidojimo paslaugos pradėtos teikti 1994-aisiais. Įkurta bendra JAV ir Lietuvos individuali įmonė buvo vienintelė, dirbusi pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės įmone „Liūdesys“. Mūsų bendrovė yra pervežusi daug žymių Lietuvos žmonių palaikų – į Amžinojo poilsio vietą palydėti a. a. kardinolas Jo Eminencija K. Sladkevičius, S. Lozoraitis, I. Plechavičius, Šilingų šeima ir daugelis kitų.

Mes atsižvelgiame į kiekvieno kliento pageidavimus, paslaugas teikiame palankiomis, iš anksto aptartomis sąlygomis sąžiningai ir laiku.

Sunkią valandą laidotuvių rengimo rūpesčius patikėkite mums. Dirbame visą parą.

MG Liūdesys - Apie mus